Stav z :2018-05-22 07:53:12
Bojler natopen,nebo není dostatečná teplota na kotli ,čerpadlo vypnuto
Kotel nemá teplotu,čepadlo vypnuto
Je možno topit do topení
Elektrické dotápění vypnuto


16.3°C / 62.8%

0°C


Boiler
48.56°C

67.69°C
33.19°C
47.81°C
25.12°C
23.44°C