Stav z :2017-01-24 16:04:43
Bojler natopen,nebo není dostatečná teplota na kotli ,čerpadlo vypnuto
Kotel nemá teplotu,čepadlo vypnuto
Je možno topit do topení
Zapnout
Vypnout


Elektrické dotápění vypnuto

0°C

Teplota na půdě
0°C / 0%


Boiler
51.94°C

36.81°C
53.87°C
35.5°C
34.81°C
34.44°C